Fascination About Един пояс един път– Но все пак, как да живеят българските граждани, които получават оскъдни средства на фона не само на средноевропейските, но и на фона на цените, на които им се продават редица жизнено необходими средства и услуги за живот?

По изчисления на ръководството на БНТ, в рамките на десет години ще бъде обхванато цялото болно българско население, така щото нито един българин да не остане без лечебен видеоклип и този видеоклип да не бъде излъчен по телевизията.

Разпространението и публичността му станаха възможни почти изцяло благодарение на социалните мрежи. Какъв анализ и какви заключения можете да си извадите от този факт?

Но какво всъщност се случваше? Парите губеха своя смисъл, те ставаха излишни и ненужни. Те бяха изиграли своята роля, бяха дали своята дан в развитието на човечеството и им предстоеше да заемат своето място в музея на човешката история.

„Но защо казваш, че са прости?” – ще попитате вие. Защото те имат всичко, което е необходимо на един човек за да осъзнае къде греши. Цялата необходима информация относно собственото си положение като нация, относно причините да са в това незавидно положение, относно мерките, които трябва и могат да предприемат, за да се измъкнат от това положение, но въпреки това те се надяват да ги оправят именно тези, които са ги докарали до същото положение.

– Как виждате бъдещето на България и има ли тя бъдеще въобще?

Накрая имам само едно пожелание към българските граждани и то е свързано със спорния законопроект АСТА. Иска ми се да вярвам, че той ще бъде ратифициран, че българите сами добросъвестно ще се откажат да ползват интернет като източник на манипулирана информация и разпространител на вредни идеи, извън официално водената демократична политика на развитите държави, по налагането на “Новия световен ред”.

Особено опасно е това по отношение на младото поколение. Това поколение, което все още не е попаднало във водовъртежа на рутинния живот, на семейните задължения, в мелницата на борбата за хляб. През всички епохи именно от средите на това поколение са се излъчвали великите мислители и революционери, значимите учени и въобще хората, оказващи промяна върху движението, върху посоката, в която се развива светът.

Ами, ако ние click here вече се научихме сами да отразяваме това което правим, това за което се борим, това в което вярваме, това което защитаваме, тогава за какво сте ни вие? И, ако правим всичко това подтикнати от вътрешното си чувство и собственото си светоусещане, а не от заплатата която получаваме, тогава защо вие да ни отразявате?

Десетки беззащитни банкови учереждения и изоставени на произвола на съдбата търговски центрове, паднаха жертва в неравната борба между

Те терористите не вкарват контрабандно алкохол и цигари, нито пък участват в пласирането им на дребно по градове и паланки. Те терористите дори не участват в корупционни схеми, не си строят хотели по морето и палати в Бояна, не си купуват имоти на Ривиерата и не внасят лобистки закони. Как да ги разпознаеме, та те са незабележими?

Страшна ли е Революцията? Да страшна е! Затова винаги, когато назрее революционен момент, политическата машина заработва, олигархичната мафия развързва кесиите си и създава уж нов политически проект. Нова партия която да уталожи вашите страсти и да възроди вярата ви в политическата класа, в партийната демокрация. Но вгледайте се внимателно и ще видите, че всяка нова партия, всяко ново уж народно движение стремящо се към властта, към правото да ви управлява е всъщност маска. Маска зад която прозират стари муцуни и едни и същи мафиотски финансови структури.

Тази версия е водеща, тъй като и двете задържани лица, превозващи ракетите, били от Перник.

Абсолютно логично избора падна върху Миролюба и тя пое тежкият финансов кръст на възложената и кауза. Още с пристигането си в гръцката столица, тя остана поразена от мащабността на анархията обзела страната и осъзна, че ще и трябва истинско чудо за да успее да отрази случващото се от всички гледни точки. На прага на отчаянието и изправена пред възможността да изпадне в депресия, тя потърси спасение и помощ в един от многобройните православни храмове в града и го намери в лицето на отец Лефтерис.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *